Jak založit okrasné koupací jezírko

Jak založit okrasné koupací jezírko

Okrasné koupací jezírko s břehem porostlým zběhovci, kontryhelem, prustkou, blatouchy a bahenními kosatci
Okrasné koupací jezírko s břehem porostlým zběhovci, kontryhelem, prustkou, blatouchy a bahenními kosatci

Toužíte po okrasném jezírku, kde by se dalo i koupat? Pak je nutné udržet v něm čistou vodu. Řešením je vybudování přirozeného biotopu, kde roli čističů převezmou rostliny a žáby. Jak na to, radí specialita na zakládání jezírek Vladimír Hříbal.

Jezírko navržené známým tvůrcem zahrad Miroslavem Pacnerem
Jezírko navržené známým tvůrcem zahrad Miroslavem Pacnerem

„Kolem jezírek se točí velké peníze a pohybuje množství firem, které nabízí filtrační systémy a UV zářiče,“ glosuje současnost Vladimír Hříbal, specialista na zakládání jezírek, odborník na pěstování leknínů a majitel proslulé vodní zahrady ve Lhotě u Kladna, o níž jsme psali zde.

Pro čistou vodu však postačí výsadba vhodných rostlin, které dokážou vodu jezírka profiltrovat a vyčistit samy. K nejoblíbenějším vodním rostlinám patří kosatce, prustka, šípatka, žabník, vachta, blatouchy, rdest vzplývavý, rdesno obojživelné, orobinec, puškvorec a rákos. A samozřejmě lekníny.“

Umístění jezírka a vzhled jeho okolí důkladně promyslete, aby vám dělalo radost
Umístění jezírka a vzhled jeho okolí důkladně promyslete, aby vám dělalo radost

Stavíme okrasné koupací jezírko – krok za krokem

1 –  Umístění  jezírka –  ani na slunci, ani ve stínu

Okrasné koupací jezírko by nemělo být umístěno v trvalém stínu, ale ani na místě osluněném po celý den. Nevhodné je umístění pod košatými listnatými stromy, které je znečišťují padajícím listím.

Doporučuje se částečné zastínění stromy, nejlepší je tzv. bloudivý stín, stínící jezírko po dobu šesti hodin denně. „Chcete-li, aby některé rostliny a ryby v rybníčku přezimovaly, měla by být jeho hloubka větší než 80 cm. Hladina by měla být asi z jedné třetiny pokryta vodními rostlinami. “

Čerstvě založenému jezírku okolní dřeviny ještě neposkytují dostatek stínu
Čerstvě založenému jezírku okolní dřeviny ještě neposkytují dostatek stínu

2 – Tvarování a spád jezírka

První část břehu (do hloubky cca 20 cm – 25 cm) se vytvaruje pod mírnějším sklonem (max. do 45 stupňů). Potom následuje asi 10 cm široká rovná římsa, popř. i mírně ukloněná směrem k okraji jezírka. Potom již může jít břeh prudce dolů, třeba i pod úhlem 60 stupňů. Na římsu vedle sebe naskládejte větší kameny či dlažební kostky.

Koupací část by měla tvořit polovinu plochy a objemu jezírka. Její velikost by měla být kolem 50 m2 a hloubka pro plavání minimálně 130 cm (ideální jsou 2 metry). Čisticí (regenerační) část by měla být hluboká přibližně půl metru s pozvolným sklonem.

Plošina je u koupacího jezírka velmi užitečná
Plošina je u koupacího jezírka velmi užitečná

3-  Základní stavba

Po vykopání jámy pro okrasné koupací jezírko je důležité zajistit jeho dokonalou nepropustnost a nainstalovat rozvody pro odsávání vody, její vedení do čisticí části i zpětný odvod do části koupací. Odvod vody z koupací části by měl být zajištěn horním odtokem.

Přívod čisté vody z regenerační části by měl být veden tak, aby v celé koupací ploše jezírka stále mírně, ale rovnoměrně proudila voda, u hlubších nádrží alespoň do hloubky dva metry.

Pro snadnější obsluhu a údržbu jsou výhodnější venkovní čerpadla , kdy do jezírka instalujeme pouze přívodní a odvodní trubky či hadice a samotnou čerpací jednotku umístíme na břehu.

Přečnívající okraje fólie a geotextilie zahrneme kameny
Přečnívající okraje fólie a geotextilie zahrneme kameny

4-  Hydroizolace – folie a geotextilie

Jako hydroizolace pro stavbu jezírek se nejčastěji používá speciální fólie. Nejprve však vyložíme prostor budoucího jezírka geotextilií, která fólii ochrání před poškozením ostrými kamínky ve výkopu.

Fólie do jezírek mají nejčastěji šíři 4 metry (jednotlivé pásy můžeme podle potřeby slepit speciálním lepidlem) a sílu 0,5 až 1,2 mm. (Cena se pohybuje kolem 150–250 Kč za m2.)

Čistě okrasné jezírko nepotřebuje nejsilnější fólii
Čistě okrasné jezírko nepotřebuje nejsilnější fólii

Pro koupací jezírka je  lepší použít silnější, byť dražší fólii, abychom omezili riziko jejího protržení při provozu jezírka.

Geotextilie i fólie by měly přesahovat asi 50–70 cm přes okraj jezírka, abychom je na břehu mohli dostatečně upevnit – nejlepší je kolem břehů vyhloubit asi 20 cm širokou a 10–15 cm hlubokou rýhu, kam okraje textilie a fólie přehneme a zahrneme je kameny a zeminou.

Poté dno koupací části zatížíme několikacentimetrovou vrstvou hrubého písku, oblázků, či jiného vhodného materiálu.

Čisticí část vyložíme substrátem (minimální vrstva kolem 10 cm) a můžeme přistoupit k výsadbě rostlin.

Mělčiny s vodními rostlinami jsou důležité
Mělčiny s vodními rostlinami jsou důležité

5 – Výsadba rostlin – zóny

Vodu čistí nejen rostliny, které snášejí velké mokro, ale i ty vlhkomilé – tedy druhy, které dříve rostly na mokrých loukách, na nichž byla hladina spodní vody asi 40-50 cm. Rostliny se osazují tak, jak odpovídá jejich přirozeným nárokům: v nejhlubší části se umisťují lekníny a další hlubokovodní rostliny, pak nastupuje spektrum dostupných vodních rostlin.

U břehu se na filtraci podílejí mokřadní rostliny. Vhodné je osázet jen asi třetinu vodní hladiny, což odpovídá uzavřenému rostlinném pásu okolo rybníčku.

Díky rozsáhlé výsadbě vodních rostlin a kvalitnímu filtru může toto okrasné a koupací jezírko být na přímém slunci
Díky rozsáhlé výsadbě vodních rostlin a kvalitnímu filtru může toto okrasné a koupací jezírko být na přímém slunci

Aby osázení vypadlo věrně, je potřeba vytvořit pomocí terásek a květináčů v jezírku různě hluboké zóny:

– močál 0 – 10 cm (kyprej, prustka)

– bažina 0 cm (vrbina, orobinec)

– plochá vodní zóna 20 až 50 cm (rdest, rdesno)

– hluboká vodní zóna více než 50 – 150 cm (plavín, leknín)

Bažinatá zóna by měla vést kolem celého jezírka s přívodem vody na několika místech.

Totéž jezírko při pohledu z koupacího plata
Totéž jezírko při pohledu z koupacího plata

Biologie a čištění jezírka

Biologické metody jsou založené na čištění vody živými organismy – buď vhodnými bahenními a vodními rostlinami, nebo substráty (nejčastěji kameny a písek s různou velikostí jednotlivých složek), v nichž žijí „čisticí“ mikroorganismy.

Fyzikálně- chemické metody využívají různé umělé filtry a UV sterilizátory. Fyzikální a chemické filtry, pokud jsou využity, však tvoří pouze doplňkové čištění, hlavní funkci má vždy biologické čištění.

Na zahradě s malými dětmi je rozumné jezírko oplotit
Na zahradě s malými dětmi je rozumné jezírko oplotit

NAŠE RADA

Umístění čerpadla – jaký výkon potřebujeme? 

Čerpadlo by nemělo být uloženo až na dně rybníčku, ale zhruba v polovině, aby nenasávalo bahno ze dna. Voda ze spodní oblasti rybníčku by se také neměla míchat s povrchovou, neboť v hluboké zóně má voda nejlepší kvalitu a nejnižší teplotu.

Objem vody ve správně osázeném jezírku s dostatečným přívodem kyslíku by měl být filtračním systémem přefiltrován minimálně 4-5 x za den.

Přesný objem přefiltrované vody lze zjistit při prvním napouštění jezírka tak, že se zaznamená stav vodoměru před a po napuštění. Tento vypočtený či naměřený objem se vynásobí 5 a tak se zjistí potřebný denní výkon čerpadla.

Jezírko založené na potoce
Jezírko založené na potoce
Jezírko bez rostlin vyžaduje kvalitní vodu a výkonné filtry
Jezírko bez rostlin vyžaduje kvalitní vodu a výkonné filtry

Text: Radka Borovičková

Foto: Zdeněk Roller

 

Podobné články

Napsat komentář