Plánujete na zahradě potok?

Plánujete na zahradě potok?

Ukázkově založený potok s využitím fólie, písku a kamenů
Ukázkově založený potok s využitím fólie, písku a kamenů

Živá voda potůčku spěchajícího po kamenech dává zahradě dramatičnost. K tomu potůček se svými břehovými porosty funguje i jako přírodní čistička vašeho jezírka.  A udělá radost i všem ptákům, žijícím ve vašem okolí.

Tady byla hrázkou odvedena část vody přirozeného potoka na skalnatý podklad, kde si našla vlastní koryto
Tady byla hrázkou odvedena část vody přirozeného potoka na skalnatý podklad, kde si našla vlastní koryto

Voda a vodní hladina se hodí do zahrady jakékoliv velikosti a stylu, nejsilněji však podtrhne atmosféru malého pozemku. Zrcadlení oblohy na hladině dokáže zrušit nepříjemný pocit daný ploty a zdmi. Vedle estetického účinku ovlivňuje potůčková voda mikroklima zahrady a vytváří prostředí pro vodní nebo vlhkomilné rostliny a živočichy.

Posezení u tekoucí vody je časté na zahradách japonského typu
Posezení u tekoucí vody je časté na zahradách japonského typu

Posezení u vody

Cílem je vybudování biotopu, který je nejen ozdobou zahrady, ale příznivě působí i na naši psychiku. Vždyť už jen prostým posezením a pozorováním života ve vodě rychle zapomeneme na každodenní starosti.

Proto součástí většiny japonských zahrad bývá malý potůček s řadou zákrutů a kaskád, kde každý meandr a peřej má smysl a řád. Dnes kromě vlivů, které přinesly do navrhování zahrad různé kultury – od čínských a japonských přes orientální estetiku až k romantickým zahradám římským a později i renesančním, které nakonec vyústily do formálních vodních kompozic a la Versailles, přichází ke slovu přirozenost a úcta k přírodě.

Na skalnatém podloží si můžete pohrát s meandrováním toku. Tento rozsáhlý vodní labyrint ovšem stál spoustu úsilí
Na skalnatém podloží si můžete pohrát s meandrováním toku. Tento rozsáhlý vodní labyrint ovšem stál spoustu úsilí

Co budete potřebovat

Pokud si na stavbu potůčku troufnete, budete potřebovat čerpadlo, rybniční fólii, filtraci, písek, kamínky a kameny, rostliny a hodně trpělivosti. Vyprojektovat a realizovat životaschopný přirozeně působící vodní tok není snadná práce, podobně jako u jezírka.

Nepřirozeně rovná a předimenzovaná vodoteč nepůsobí přirozeně
Nepřirozeně rovná a předimenzovaná vodoteč nepůsobí přirozeně

Vyměřujeme koryto

Nejprve vytyčíme tvar potůčku  (zátočiny a přepady), hloubku a šířku koryta. Na těchto parametrech závisí rychlost toku, širším korytem poteče voda pomaleji a naopak.

Na konci koryta vystavíme záchytnou jímku v podobě malého jezírka. Měla by být dostatečně velká, aby v případě zastavení čerpadla pojala veškerou oběhovou vodu.

Z této jímky se bude voda čerpadlem pohánět k umělému prameni. Tato část její cesty však zůstane skryta vedle koryta potoka. Umělý pramen podle fantazie stylizujeme do podoby studánky, kamenného koryta nebo i kašny s výtokem vody.

Koryto pro potůček se stejně jako jezírko vystýlá trvanlivou fólií, jejíž okraje zasunete do mírně vyzdvižených břehů – musí sahat dostatečně vysoko, aby voda neunikala. Na fólii položte vrstvu hrubého říčníhopísku, pod ně můžete přidat ještě vrstvičkou zeminy pro rostliny.

Je také možné celé koryto složit z vylisovaných, různě tvarovaných i různě velkých dílů. Mohou být z černého polyetylenu nebo z umělé hmoty, imitující přírodní skálu. Některé díly mají i prohlubně pro osazení vodními rostlinami, jiné se dají použít pro vytvoření vodopádu. Jsou z pevného materiálu, dají se snadno instalovat a odolávají vlivům počasí.

Potůček tady křižuje kamennou cestu
Potůček tady křižuje kamennou cestu

Hloubka a šířka potůčku

Postačí kolem dvaceti pěti centimetrů, optimální šířka je alespoň půlmetrová. Voda se může na několika místech zastavit v odpočívacích tůňkách, které umožní pěstování rostlin stojatých vod, jako jsou lekníny. Efektní jsou i malé ostrůvky.

Bude klidný nebo divoký?

Můžete si takto vybudovat  koryto potoka kaskádovitého i meandrujícího, volně a klidně plynoucího i divoce zurčícího.

Ten však vyžaduje svažitější terén se sklonem kolem patnácti procent. Kaskádovitý potok je také mnohem náročnější na stavbu, je nejprve třeba vybudovat opěrné zídky a okolí potoku zpevnit a izolovat. To je již práce pro stavební firmu spolupracující se zahradním architektem.

Různě velké valouny dodají potoku na věrohodnosti i malebnosti
Různě velké valouny dodají potoku na věrohodnosti i malebnosti

Kámen v potoce

Pomalu tekoucí potůček uklidňuje. Proto do jeho toku umístíme několik vyčnívajících oblázků, které rozvlní hladinu a zvýrazní třpyt pohybující se vody. Pokud máte na zahradě skalku či jednotlivé kameny, měly by být podobné i v potůčku. S kameny si opravdu pohrajte, neboť právě ony dají tekoucí vodě neopakovatelný ráz.

Voda z trubky nejprve dopadá na plochý kámen, čímž se další stupeň vodopádu rozlije do větší šířky
Voda z trubky nejprve dopadá na plochý kámen, čímž se další stupeň vodopádu rozlije do větší šířky

Vodopád

Přitahuje pozornost opticky i akusticky. Měl by směřovat ze zúžených části zahrady, do jejích širších a otevřenějších partií. Platí pravidlo: čím menší zahrada, tím menší a nižší vodopád. V průměrně velké zahradě je minimální velikost 0,2 m a maximální 1,5 m. Pokud to jde, umístíme vodopád do výše očí.

Mírný proud umožní, aby vodní rostliny vodu dobře čistily
Mírný proud umožní, aby vodní rostliny vodu dobře čistily

Volba čerpadla

Nakolik bude voda v potůčku slyšet, závisí na výkonu čerpadla a reliéfu vodoteče. Pro zajištění průtoku potůčku a vodních kaskád jsou vhodná ponorná čerpadla, která se instalují pod vodní hladinu. Dopravují větší objem vody o menším tlaku a nevadí jim ani drobnější kalové nečistoty.

Dopravní výška ponorných čerpadel využívaných v zahradách se pohybuje od čtyř do dvaceti metrů vodního sloupce – měla by zvládnout nejméně padesát litrů vody za minutu a vodu dopravit do výšky 1 až 5 metrů.  Čerpadlo se dá uložit i mimo vodu, tu pak nasává skimr.

Pro dopravu vody z jezírka na začátek potůčku se používá žebrovaná hadice z černého polyetylénu o průměru 32 nebo 38 mm.

Vývěr vody z čerpadla může být skrytý pod hladinou, nebo takto "přiznaný" - obě řešení mají něco do sebe
Vývěr vody z čerpadla může být skrytý pod hladinou, nebo takto „přiznaný“ – obě řešení mají něco do sebe

Umístění potůčku

+ Potůček může zahradu fyzicky a opticky propojit nebo rozdělit. Předem si ujasněte, jak velký potůček zahrada unese, zda má být samostatný nebo napojený na jedno či více jezírek.

+ Kromě své okrasné funkce může potok plnit i čisticí funkci – pomáhá dočišťovat jezírko nebo tzv. samočisticí bazén.

+ Zákruty potůčku by se měly stáčet k domu či k té části zahrady, kde budeme trávit většinu času.

+ Při budování vodoteče musíme promyslet i další faktory jako je přívod energie, umístění osvětlení, lávek a mostků.

+ Vodní plocha potůčku i s tůňkami by neměla zaujímat více nežli třetinu zahrady. Jestliže chceme, aby potůček zapadal do kontextu zahrady, měli bychom vybudovat podél jeho toku pěšinku, která navodí pocit kontaktu s vodou.

+ Pro větší efekt při večerním pohledu na potok do něj můžeme instalovat podvodní reflektor. Pro zapojení čerpadla i reflektoru je potřeba mít v dosahu elektrického kabelu izolovanou elektrickou zásuvku.

Široký potok s břehovými porosty a lekníny slouží jako přirozená kořenová čistička
Široký potok s břehovými porosty a lekníny slouží jako přirozená kořenová čistička

Zelené břehy –  nejen vrbiny a pomněnky

V tůňkách a na březích klidnějších meandrů lze pěstovat stejné rostliny, jako u zahradních jezírek. Na olemování břehů potůčku se hodí vlhkomilné půdopokryvné trvalky –  vrbina penízková, pomněnka zakrslá či trsnatá, bíle kvetoucí bahníček vzplývavý, žlutě kvetoucí mechovec a řada dalších druhů, včetně mechů a vlhkomilných trav. Předchozí i následující snímek pocházejí ze zahrady pana Odvárky, který umí při zakládání zahrad skvěle pracovat s vodou a s vodními rostlinami.

Břehy potůčku lze zdůraznit výsadbou několika keřů buxusu, skalníku, miniaturních jehličnanů, vrb a rododendronů.

Pokud se do vašeho potůčku  nastěhují vodní tvorové a budou se v něm koupat ptáci, je to důkaz, že se vaše vodní dílo zdařilo. 

Potůček zahloubený do kamenité plošiny vytvoří mikrobiotop pro odlišné druhy rostlin
Potůček zahloubený do kamenité plošiny vytvoří mikrobiotop pro odlišné druhy rostlin

 

Na vlhkém pozemku působí soustava potůčků jako drenáž
Na vlhkém pozemku působí soustava potůčků jako drenáž

 

Potok poslouží i jako ptačí koupelna
Potok poslouží i jako ptačí koupelna

TEXT: RADKA BOROVIČKOVÁ

FOTO: ZDENĚK ROLLER

 

Podobné články v internetu: