Jak si udělat jezírko na kopci

Jak si udělat jezírko na kopci

Jezírko se sypanou hrází
Jezírko se sypanou hrází

Vodorovná hladina jezírka svažující se terén zahrady – jde to dohromady? Jde, ale chce to promyšlený plán a určité technické fígle.

 

Ze dna vabagrovaného rybníka zbylo tolik materiálu, že vznikla hráz horního rybníčku
Ze dna vabagrovaného rybníka zbylo tolik materiálu, že vznikla hráz horního rybníčku

V jedné z legendárních předscén s Janem Werichem zvolal Miroslav Horníček: „No ovšem – když loď, tak na kopci!“ Podobně bizarní se může jevit myšlenka na jezírko umístěné v horní partii svažité zahrady. Pokud ale opravdu chcete vybavit svažitou zahradu jezírkem, nemusíte se omezovat na rovinu v jejím nejnižším bodě.

 

Mírný svah na rozlehlé louce umožnil vzniknout velkému koupacímu jezírku
Mírný svah na rozlehlé louce umožnil vzniknout velkému koupacímu jezírku

Kam jezírko situovat?

O umístění jezírka by měla rozhodovat především vaše představa a až potom technické záležitosti. Prakticky nikdo nechce situovat jezírko hned ke vchodu do zahrady. Bývá naopak příjemné mít jezírko v blízkosti domu.

Pokud se však dům nachází v dolní části pozemku, může být umístění jezírka na jeho vršku výhodné. Svítí sem déle sluníčko, koupající se mají výhled do kraje, naskýtá se více soukromí.

Ostatně jezírek na zahradě – i té svažité, může být i více. Lze tu vybudovat soustavu dvou i více jezírek: jedno z nich může být koupací, to další může být naopak okrasné. Výhodné je propojit obě vodní plochy kaskádou – obvykle potůčkem s vodopádem. Okrasné jezírko doplníme mokřinou s kořenovou čističkou.

 

Nejprve vznikly dvě pološiny a na nich dvě zahloubená jezírka
Nejprve vznikly dvě pološiny a na nich dvě zahloubená jezírka

Bagr nebo buldozer?

Chceme-li do svahu umístit vodní plochu, máme dvě možnosti. Zahloubit do svahu plošinu a do ní zanořit jezírko, nebo plošinu s jezírkem vytvořit nasypáním materiálu ke svahu. Obvykle volíme technicky nejjednodušší kombinaci obojího.

Velmi záleží na podloží svahu – o tom by mohli stavitelé dálnice D8 vyprávět!

Většinou všechny nově vzniklé příkré plochy zpevňují opěrnými zdmi z betonu, větších kamenů nebo gabionů. Je dobré vědět, že zaoblené nebo pravoúhlé podpěry jsou stabilnější než ty rovné.

Třebaže voda má menší měrnou hmotnost než zemina nebo kameny, takže jezírkem vlastně vybudovanou plošinu odlehčujeme, na vodní plochu v příkřejším svahu je rozumné nechat si vytvořit projekt od odborníka.

 

Dvě malá propojená jezírka
Dvě malá propojená jezírka

Kaskáda jezírek

Potůček mezi dvěma jezírky
Potůček mezi dvěma jezírky

Zabudovat do svahu velké jezírko není snadné, větší šanci na úspěch budete mít s menší vodní plochou. Svah je ideálním prostředím pro potůčky, vodopády, zkrátka pro tekoucí vodu. Vodoteč ovšem můžete nechat protékat dvěma i více menšími jezírky.

Systém vodotečí a jezírek v každém případě vytvoříme s uzavřeným vodním koloběhem, pochopitelně s možností dopouštění dešťové nebo vodovodní vody.

Vodu tekoucí z jednoho jezírka do druhého můžeme nechat proudit po kamenech, čímž se dobře prokysličí, nebo naopak stékat mělkým písečným korytem podloženým fólií a doplněným rostlinami.

Tak se voda pročistí a prohřeje, navíc ji budou využívat jako napajedlo ptáci i hmyz ze širokého okolí.

Zpětný tok musí vést potrubím pod zemí.

Bez čerpadla to nepůjde: zvolíme ale vždy čerpadlo o něco výkonnější, než v běžném provozu potřebujeme, abychom měli rezervu pro nepředvídané situace.

 

Kamenná hráz funguje jako skalka
Kamenná hráz funguje jako skalka

Hráz jezírka

Jezírko na dosypávané terase můžeme umístit dále od jejího okraje a prostor kolem něj osázet nebo upravit na trávník či cestičku. V mnoha zahradách ale okraj jezírka i plošiny tvoří hráz.

Hráz může být betonová s dostatečně hlubokými základy, nebo sypaná. Jako materiál poslouží důkladně udusávaný jíl, nebo častěji udusaná směs kamenů a zeminy či písku, případně prolévaná betonem. Vnější stranu hráze každopádně zpevníme vyskládanými kameny a osázíme.

Vnější strana hráze je pohledová, dejme si na ní záležet. Přestože na druhé straně je voda, samotný povrch hráze funguje spíše jako skalka. Vhodné jsou tedy netřesky, rozchodníky, kostřavy a nenáročné poléhavé keře.

 

Z horního rybníka vytéká voda do koupacího jezírka
Z horního rybníka vytéká voda do koupacího jezírka

Využijte dešťovku

Vysycháme. Do budoucna musíme počítat s přívalovými dešti i se suchem. Proto se vyplatí vybudovat si podzemní rezervoár dešťové vody (za určitých podmínek i se státní dotací). Dešťovou vodu pak lze využít na zalévání zahrady nebo i na doplňování vody v jezírku.

Výhodné je počítat i s opačným tokem vody. Vytrvalé deště zvednou hladinu jezírka a byla by škoda tuto vodu nechat jen tak odtéct. Proto není špatný nápad propojit s podzemním rezervoárem nejen přítok, ale i odtok z jezírka.

Text: Radka Borovičková

Foto: Zdeněk Roller

Hned za hranou kamenité hráze už rostou bahenní rostliny v jezírku
Hned za hranou kamenité hráze už rostou bahenní rostliny v jezírku

Podobné články

Napsat komentář