Předjaří: vilín, jasmín, kalina a spol.

Vilín kvete v době, kdy se ještě tráva nezačala zelenat

Předjaří: vilín, jasmín, kalina a spol. Předjaří je časem čemeřic, sněženek a časně kvetoucích dřevin. Nejzajímavější z nich je jasmín, vilín a kalina – vesměs přistěhovalci z Číny a Japonska, které se však na českých zahradách a … více