Jak chránit rybíz před mšicemi

rybíz a mšice
rybíz a mšice

Na jaře dochází těsně po rašení rybízu k výskytu mšic, které mohou způsobit významné poškození rostliny. Mšice sají mízu z listů a výhonků rybízu, což vede k oslabení a odumírání nových plodonosných výhonků. Pokud není ochrana rybízu proti mšicím zavedena včas, může se výnos této oblíbené okrasné i plodiny enormně snížit.

Cílem tohoto článku je poskytnout praktické rady a postupy, jak efektivně chránit rybíz před škodami způsobenými mšicemi na jaře. Popíšeme jednotlivé typy postřiků v různých fázích rašení, které je nutné provést k zamezení přemnožení mšic. Zaměříme se zejména na biologické a přírodní způsoby ochrany bez používání syntetických chemických prostředků. Díky těmto opatřením lze množství mšic na rybízu snížit pod hranici škodlivosti a zajistit tak dobrý růst a bohatou úrodu.

Charakteristika mšic napadajících rybíz

Mšice žijící na rybízu patří mezi oblíbené škůdce této plodiny. Jedná se zejména o mšici šedou jilmovou (Drepanosiphum platanoides) a bourovku ovocnou (Eriosoma lanigerum). Mšice jsou drobní červaví hlísti o délce 1 až 3 milimetry. Mají válcovité buňky na zadních nohou, pomocí kterých se snadno přisávají na výhonky rybízu. Životní cyklus mšic zahrnuje několik generací v průběhu roku. Přezimují ve vajíčkovém stavu na kultuře a na jaře se líhnou larvy, které sají mízu a postupně dospívají.

Mšice poškozují rybíz útokem na jeho listy a výhony. Mízu sají ze žilek listů nebo přímo z dřevnatých částí. Množství vysáté mízy vede k žloutnutí a usychání listů. Při silné populaci mšic může dojít až k praskání a odumírání výhonů. Důsledkem je snížení fotosyntetické aktivity rostliny i formace pupenů, což se projeví nižším množstvím plodů. Včasná ochrana proti mšicím před rašením je proto zcela nezbytná pro zajištění úrody rybízu.

rybíz a mšice

Příznaky napadení rybízu mšicemi

Nejjednoznačnějším příznakem napadení rybízu mšicemi jsou přítomnost samotných mšic na listech a výhonech. Zpočátku jsou mšice často hůře patrné a je jich jen malé množství, postupně se ale množí a žlutající skvrny a deformace listů jsou již dobře viditelné pouhým okem. Usušené listy zůstávají nápadně „přilepené“ na výhonu.

Mezi typické projevy napadení patří:

  • Žloutnutí a deformace mladých listů. Postupně získávají světle zelenou až žlutou barvu.
  • Skvrny na listech, malá množství medovice v důsledku sání mízy mšicemi.
  • Usychání a hnědnutí vrchní strany listů. Postupně mohou opadnout.
  • Zakrsávání a zakrňování výhonů a růstových vrcholů.
  • Deformace poupat a nižší tvorba plodů. V extrémních případech úplný nedostatek úrody.

Čím dříve se projeví příznaky napadení a mšice se začnou nekontrolovatelně množit, tím je potřeba rychlejší a účinnější ochranná opatření. Preventivní postřiky bez přítomnosti škůdců proto zajistí nejlepší efekt.

rybíz úroda

Ochrana rybízu před mšicemi

K účinné ochraně rybízu před mšicemi je třeba provádět několik preventivních a zároveň ošetřovacích opatření. Především je důležité zabránit přemnožení mšic v raném jarním období, když dochází k rašení rostlin. V této fázi lze využít několik způsobů: Preventivní postřik přírodními přípravky – Například postřik kyselinou jablečnou nebo mýdlovým roztokem těsně před rašením nebo během něj mšice plošně ničí. Pomáhá to udržet jejich populaci pod kontrolou.

Použití insekticidních rostlin – Vysazení macešek, levandule, yzopu, máty nebo meduňky snižuje množství mšic díky jejich éterickým olejům. Insekticidní účinek se projeví postupně. Použití chemických prostředků – Až jako poslední možnost, nejlépe specifické insekticidy působící proti mšicím. Většinou obsahují pyretroidy, neóny nebo pirimidiny.

Mezi další užitečné postupy patří odstranění napadených části rostlin, prořezávka suchých výhonů a během vegetace kontrola výskytu mšic a jejich přirozených nepřátel. Preventivní ochrana je stále nejúčinnější.

Podobné články

Napsat komentář